Lucias andra kull, Programmeringskullen

CH SE*Scatters Frank
hjärta
GIC S*Summer Flame's Lucia

Lucia och Franks kull föddes den 6 oktober, det blev 3 hanar och 1 hona.

Det blev en svartsmoke hane, en brun tabby hona, och två spotted silver hanar.

Kullen egen sidan hittar du här: Programmeringskullen

Kattungarnas stamtavla hittar du här: Stamtavla

Båda föräldrarna är HCM scannade utan anmärkning innan parning

Alla kattungarna har hittat sina familjer och flyttat

Frejas andra kull, Keramik kullen

CH SE*Catsiblis OxAna Ossian
hjärta
GIC S*Klockarbackens Freja

Freja och Ossians kull föddes den 18 september
Båda föräldrarna har HCM scannats utan anmärkning innan parning

Det blev 5 kattungar, 3 hanar och 2 honor. Alla kattungarna har nu hittat sina nya familjer.

Kullens egen sidan hittar du här: Keramik kullen

Kattungarnas stamtavla hittar du här: Stamtavla